Våre prosjekter‎ > ‎

Kløvjarskjølet og gapahuken

Kløvjarskjølet
Fra Skjebinderstua går det en gammel kløvveg østover til Nysætra  som ligger vest for sørenden av Hersjøen. Denne sætra ble tatt i bruk ca. 1755, da en del av de gårdene som hadde sætret på søndre Amunddalen flyttet hit. Der denne kløvvegen starter var det bygget et skjul for oppbevaring av kløvutstyr for de som brukte Nysætra. Dette  stod til ut på 1930-tallet. 


Olavskilden Arbeidslag bygget sommeren 2007 opp igjen et lite skjul her hvor kløvjaskjølet stod. Det satt opp igjen av materialer fra ei løe på Hommelsjøsætra. Her i skjulet er det laget en bildemontasje over mye av det arbeidet som Olavskilden Arbeidslag har stått for.

 
Kløvjaskjølet under oppføring

 
 
 Kløvjaskjølet gjenoppbygd
Gapahuken
Her ved Skjebinderstua er vegen lagt om for en del år siden. Den går nå litt lengre vest, og det ble da en fin plass på den gamle kongevegen like ned for kløvjaskjølet. Like inntil, og vest for  vegen ble det sommeren 2008 satt opp en gapahuk som er laftet opp av tømmer som er hugget på stedet. Her har det da blitt en riktig fin rasteplass som mange benytter, både jegere og turfolk. 

  

 Gapahuk under oppføring

 

 Gapahuken klar til bruk