Våre prosjekter

Olavskilden Arbeidslag har stått for flere større og mindre prosjekter for å bevare historie og kulturminner på Totenåsen. Det største prosjektet vi har hatt til nå er restaureringa av huset på boplassen Tomasbakken.