Turstier‎ > ‎

Sti nr. 3


Villerud – Gamle kongeveg  sør for Skjebinderstua

Dette var en kjerreveg om sommeren og en tomsledeveg om vinteren.

I 2008 laget "stigjengen" til Olavskilden Arbeidslag gangbru over elva like øst for Villerud, der  det var  bru fram til  ca. 1970.

 

 
 Ove Fredrikstad en av brubyggerne  - tester den nye brua