Turstier‎ > ‎

Sti nr. 1

Kultom – Gilesætra – Hellen – Lesseplassen/Villerud – Kultom

Vegen fra Kultom til Gilesætra var kløvjaveg mens vegen fra Gilesætra  til Hellen er en del av den gamle rekslevegen fra gardene på Toten. 

Gilesætra het fra gammelt Vestre Rognlien, og det kan tyde på at det her har bodd folk fast. Like øst for sætra ble det også gjort forsøk på bråtebrenning og bosetting. Stedet het Hanssvea og det kan enda sees at det her har vært dyrket mark.

Ved Hellen var det fløterdam  for Hurdal Glassverk. Denne er fortsatt godt synlig etter at krattskogen er fjernet.

 
Rasteplass ved Hellen

 
Gilesætra (2005)