Turstier

Olavskilden Arbeidslag har en gruppe som i løpet av de siste årene har gått opp igjen en del gamle stier og sæterveger  i det området som har vært Arbeidslagets kjerneområde.  Disse er kvistet opp og merket med Arbeidslagets egne merker og skilter. Disse merkene kan du se på bildet til venstre på siden.

Det viktig å merke seg at dette dreier seg om autentiske  ferdselsårer fra tidligere tider som både finnes på gamle kart, og som er funnet igjen i terrenget.  De som har arbeidet med dette er Harry Tømta, Ove Fredrikstad og Reidar Brennsæter. Dette er personer som har bodd i området og har ferdes her i opp til 80 år. Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid som på langt nær er fullført, og som vil trenge årlig vedlikehold i tiden som kommer. Vi vil også i denne sammenheng  gi uttrykk for den velvilje vi har møtt av grunneiere i området. Dette gjelde Toten Almenning lodd nr. 3 og 4, Mathiesen Eidsvoll Verk og en del private skogeiere.

Hovedhensikten med arbeidet er at disse gamle ferdselsårene ikke skal bli glemt, men samtidig er de utmerket som turstier.  Langs disse stier og veger er det en del severdigheter, og det er også anlagt noen rasteplasser her.  En del av disse vil du finne avbildet under presentasjonen av den enkelte sti.

På vår nettside vil du etter hvert finne kart hvor disse stiene og vegene er merket. Vi vil også få trykket opp noen kart med forklaringer som vil bli lagt ut på strategiske steder.

 
Har du spørsmål vedrørene disse stiene kan du kontakte Reidar Brennsæter mob. 917 12 112