Siste nytt‎ > ‎

Vegbefaring på «Vestre Trondhjemske kongevei»

lagt inn 8. aug. 2013, 09:39 av webmaster olavskilden   [ oppdatert 12. aug. 2013, 22:26 ]
Torsdag 13. juni 2013 ble det holdt befaring på «Vestre Trondhjemske kongevei».  Dette er vegen som fra gammelt gikk over Totenåsen fra Hurdal til Østre Toten. 
 Foto: Bjørn Gråterud

Strekningen som ble befart var vegen fra Flaen i Hurdal over Skjellstadskogen, om skysstasjon i Garsjøen og over kommune- og fylkesgrensa ved Skålerud. Videre forbi Amunddalssetrene, Nygård og Brennsetra. Vegen som i dag går over Totenåsen følger stort sett den gamle kongevegen, men noen steder er den lagt om. Befaringen tok spesielt for seg de deler av vegen som i dag ikke er i bruk, mem fortsatt er lett å se i terrenget.  Befaringen ble avsluttet ved Torsetra med servering av «Torsetersuppe og kaffe.
Hensikten med befaringen var å bevisstgjøre at denne vegen er et viktig kulturminne, både vegen i seg selv og trafikken som var her den tiden det var  skysstasjon   både i Garsjøen og i Grøna på Totensidentasjonen, og lasskjørerplass på Brennsetra. Her var det trafikk i forbindelse med Hurdal Glassverk, og her var offentlige personer på reise, geistlige, militære, lensmenn og andre som hadde viktige oppgaver i distriktene. Under befaringen ble det også orientert om bosettingen som var i området langs vegen.  Denne bosettingen hadde innslag fra finneinnvandringen som begynte ca. 1640, noen år før vegen her ble bygd som kongeveg.

 Foto: Bjørn Gråterud

Statens vegvesen har forespeilet at de kan gi bidrag til å sette den del av vegen som ikke er i bruk i dag, slik som ødelagte stikkrenner o.l