Siste nytt‎ > ‎

Befaring på Kongevegen over Totenåsen

lagt inn 12. feb. 2013, 12:22 av webmaster olavskilden   [ oppdatert 12. feb. 2013, 12:57 ]
Olavskilden Arbeidslag vil så snart det blir vår og barmark foreta en befaring langs den gamle kongevegen over Totenåsen.  Denne vegen ble ferdig i 1795, og fikk navnet «Den vestlige Trondhjemske Kongevei».

Vi vil starte ved Maxbo Hurdal der kongevegen tar av fra fylkesvegen og gjennom det som blir kalt Skjelstadskogen . Videre følges grendevegen gjennom Garsjøroa til der kongevegen tar av ved Tømta. Derfra følger vi den gamle traseen over Skålerud, der vegen krysser fylkesgrensa til Oppland.  Øst for Kroken berøre den gamle vegen nesten  den nye, men går litt høyere oppe i lia og nærmere Søndre Amunddalsæter. Vegene møtes så igjen nord for nordre Amunddalsæter og følger samme trase videre nesten til Torsætra, bortsett fra et lite stykke ved Skjbinderstua og et ved Brennsætra.

Med på denne befaringen blir en representant fra Hurdal kommune, en eller to fra Hurdal historielag, en fra Statens vegvesens historiske avdeling og et par representanter for Olavskildens Arbeidslag.

Hensikten med befaringen er å få registrert denne vegstrekningen som verneverdig, videre å få satt opp skilt der det er naturlig, og etter hvert få den restaurert den der dette er nødvendig.