Om oss‎ > ‎

Støttespillere

Vi som har deltatt i Olavskildens prosjekter vil få rette en takk til de som har gitt bidrag og kommet med innspill til dette arbeide. 
Spesielt vil vi nevne:

Norsk Kulturminnefond ved Einar Engen

Østre Toten kommune

Mjøsmuseet

Totens Blad

Toten Almenning lodd nr. 3

Toten Almenning lodd nr. 4

Toten Tre