Om oss

De som dro det hele igang..

Sommeren 2006 var det noen Totninger som fant ut at de ville få på plass igjen den gamle oppkaststeinen syd for Børjen på Totenåsen, og sette i stand den kjente Olavskilden litt lenger nord. Under arbeid med dette kom tanken opp om å starte en forening som kunne ha som oppgave å ta seg av slike ting . De som fikk denne fine ideen var Kristian Ødegård, Arne Marius Slettum, Erik Midthus og Eivind Peder Hveem. 10. oktober dette året kom de sammen, og dette førte til at Olavskilden Arbeidslag ble en virkelighet.

Nederst på siden finner du en lenke til artikkelen "Galskap satt i system" skrevet av Einar Engen i Kulturminnefondet. Denne artikkelen presenterer flere av Olavskilden arbeidslag sine prosjekter.

Du finner også 3 artikler fra Totens Blad som omhandler Olavskilden Arbeidslag

Kontaktperson for Olavskilden Arbeidslag er:
Tandberg
2848 Skreia
tlf. 901 22 308

Ċ
webmaster olavskilden,
17. mar. 2013, 10:50
Ċ
webmaster olavskilden,
17. mar. 2013, 10:50
Ċ
webmaster olavskilden,
17. mar. 2013, 10:50
Ċ
webmaster olavskilden,
16. jan. 2013, 09:38
Ċ
webmaster olavskilden,
28. apr. 2014, 12:02