Villerud


 Villerud slik det ser ut ca 2010. På trappa sitter Ove Fredrikstad som 
 har vokst opp i Villerud

 

 Villerud sett fra syd - bildet er tatt rundt år 2000.


 Villerud - slik det så ut i 1937Villererud ligger ca. 1 km nord for Kroken, på vestsida av Brennsæterelva. - Gårdsnr. 213, bruksnummer 5. Dyrket jord 10 da (sandmold og myrjord), annet jordbruksareal 25 da, utm. 15 da. - Våningshus bygd 1919, påb. og omb. 1944, låve m. stall, fjøs og skåle bygd 1938, sommerfjøs 1940. Alm.rett og hamnerett. - 2 hester. 2 kyr, 2 griser, 10 sauer. 
Ku til 1950. - Våningshus 1919 påbygd/ombygd 1944, låve med stall og fjøs 1938, 

I år 1900 står Staboe og Gihle som eiere. Disse er oppført som boende her: Martin Olsen, husfader og enkemann, født 1833, Kari Pedersdatter født 1839, Husholder og budeie, Jørgen Pedersen født 1866, dagarbeider og ugift. 

Etter denne tid hadde Kasper Frodal fra Høverroa bruket noen år. Hans kone het Thea.
Deres barn var: Markus, Einar, Maria, Karen, Ågot, Tora, Borghild og Gunnar. Markus ble gift med Ingeborg Riise, Karen ble gift med Hans Jansen i Høverroa. Borghild og Gunnar var tvillinger.   

Kasper Frodal flyttet fra Willerud ca.1930, og i 1932 solgte  han bruket til Nils Fredrikstad f. 1894 - sønn av Ole Johansen og Karen f. Evensen. Nils var gift med Marie Ødelie. Barn deres var: Per f. 1927, Arne 1931, Aud 1932, Ruth 1934, Odd 1935, Aase 1936, Ove 1938, Tore 1945, Kåre 1947.

Nils solgt bruket til sønn nummer to Arne i 1958 .  Han var gift med Gerd Sletta fra Fetsund i Akershus . De fikk barna Lise i 1953, Roald i 1955, Jan-Arne i 1957  og Else Marie i 1961. 
Arne solgte bruket tilToten almenning, lodd nr. 3. i 1973. Fra 1995 ble eiendommen sammenføyd med 309/1.   7 dekar er utskilt til hyttetomter.