Tåmåsstugua Tåmåsstugua  (Brennsætervolden)


Det eldste vi vet om denne plassen er at den hadde vært sæter for gården Ostvigen, og at den i 1836 ble solgt av Poul Hansen Ostvigen til Christian Andersen Undesløs. Dette kan vi se av en skyldsetningsforretning 19. des. 1836. Plassen oppgis til å være ca. 5 mål stor.

Den første vi vet som bodde her het Christian Taamesen. Dette kan vi se av en ”petisjon” som en arbeiderforening sendte kongen i ca 1850, eller litt senere.(Dette var av de arbeiderforeningene som ble stiftet i Marcus Thranes tid.) En av underskriverne i denne henvendelsen kaller seg Christian Taamesen Brændsætervolden. I folketellinga i 1865 ser vi at han da var 58 år gammel og enkemann. Han hadde en sønn som var åtte år og het Otto.
Denne Christian var steinhugger.

Her i Tåmåsstugua har det litt seinere bodd ei enke som het Johanne og som hadde en sønnesønn som het Tåle. Han er blitt beskrevet som liten av vekst, mørkhudet og med svartkruset hår. Tåle er antagelig født rundt 1875. Da Johanne, hans bestemor, døde, kom han på legd nede i bygda. Det fortelles at han ofte var turer på Totenåsen i voksen alder. Godt opp i årene giftet han seg og bosatte seg i Torpa. Han døde i svært høy alder, antagelig rundt 1960-1970. 

Senere har Anna Balke vært eier av Tåmåsstugua Litt opp for huset var det ei høyløe. Den stod til ca 1960. det stod også et uthus her med vedskjul og utedo. Siste rest av dette falt ned en gang sist på 1900-tallet.

I dag er det Else Marie Mjærum som eier stedet. Olavskilden Arbeidslag inngikk avtale med henne om å restaurere/gjenoppbygge stua her i 2008. Dette ble fullført i 2012.