Skjebinderstua

 
  Skjebinderstua: Jan Erik Nordrum med GPS ved Skjebinderstua


Skjebinderstua ligger på østsiden av kongevegen der den kløvvegen til Nysætra tar av fra vegen. Her stod det i mange år et skjul kalt «kløvjaskjølet». Tomta etter Skjebinderstua er fortsatt godt synlig og viser at huset var svært lite, ca. 3 meter bredt og knapt 4 meter langt. 
Her har det bodd en som laget vevskjeer, og i dette vesle rommet hadde han, i tillegg til familie også sitt «verksted». 

Av folketellinga i 1865 kan  vi lese dette om de siste som bodde her: «Johanne Thomerseth huseeirinne u/jordg fattig, ugift, 46 år. Christine Christiansdatter, hennes uekte datter, vannvittig, 14 år».

«Skjebinder-Johanne»  var født i 1817. Hun døde på 1880-tallet, og dødsårsaken var sult. Christine, hennes psykisk utviklingshemmede datter, delte seng med henne som hun hadde gjort i alle år, også etter at moren var død. Dette kom fram da de ble funnet. Det var to søstre, kusiner av Johan A. Brennsæter som fant henne.