Skålerud


 Hustomt ved Skålerud


 Hytte ved Borgen - denne har tidligere stått på Skålerud
Skålerud ligger på grensa mellom Hurdal og Østre Toten,  (Akerhus og Oppland fylker) langs Gamle Trondhjemsveg over Totenåsen.

Fylkes- og kommunegrensa gikk rett gjennom huset her på Skålerud, med kjøkkenet i Hurdal og stua på Toten. Den dyrkede jorda lå stort sett på nedsiden av vegen, mens husa lå på øversiden. Fra vegen og ned mot elva er det veldig bratt, så her måtte all avling bæres på ryggen.

Ved folketellinga i 1865 bodde Ole Olsen her sammen med sin kone Marie. Ole var da 80 år. Tollefsdatteer. Ole hadde vært husmann i Øvertømta, men fikk kjøpt bruket her. Ole solgte Øvertømta til sin sønn Tomas og flyttet til Skålerud.  En vaskekone, Marte Nilsdatter, bodde her samtidig, sammen med to barn.

Den siste som bodde her var Per Skålerud. Skålerudnavnet tok han etter at han flyttet hit. Han hadde tidligere vært husmann på Rognlitangen, som hørte Rognlia til.

Omkring 1915, eller litt seinere kjøpte kjøpmann Karl Nilsen huset her på Skålerud og satte det opp igjen ved Skjeppsjøen, like nord for Borgen. Huset er nok noe påbygd og ombygd i forhold til slik det så ut da det stod på Skålerud