Sagen (eller Saglykkja)

Saglykkja, eller bare Sagen som det ofte ble sagt, ligger i hellinga opp for der det lå et lite sagbruk ved Brennsæterelva. Dette er omtrent rett vest for Skjbinderstua ved kongevegen.Ved folketellinga i 1865 kan vi lese at her bodde Peder Andersen 30 år + Marie Olsdatter, 37 år. Barn: Christian 9 år, Martin 8 år, Agusta, 5 år.

Her var det noen små åkerlapper og en del slåttland. Ned mot elva var det ganske bratt, men ovenfor der huset stod er det noe flatere. En kan ennå se fine grassletter mellom granene opp og sør for boplassen. Denne Peder Andersen var fra plassen Bikkjebakken som ligger oppe ved den gamle kongevegen. Han ble enkemann og giftet seg igjen og bosatte seg da på Bjørkebakken. Herfra er han kjent som Per Bjørkebakken.

I folketellinga i 1875 står det at Peder er født i 1835 og at hans kone heter Else Mathea Olsdatter og at hun er født i Hurdal i1830. 


 Hustomt ved Saglykkja

Deres barn er: Martin Pedersen født i 1859, Augusta Pedersdatter født i 1862, Regine Pedersdatter født i 1866. Her er også oppført en jente som het Clara Mathilde som også bodde her. Her på saglykkja bodde det også en enke som het Marith Tollefsdatter som var født i Levanger i 1795

Hustomta her er fortsatt godt synlig, og til for noen år tilbake stod det en syrin like inn til steinmuren her, men den er nå borte.