Kultom

 

 Kultom 2009

 

 Låven i Kultom

 

 Kultom sett fra sydvest - bildet er tatt etter 1954Småbruket Kultom ligger like nord for grensa mellom Hurdal og Østre Toten, like under østhellinga av Kultomskollen.

Den tidligste omtale av dette stedet finner vi i en omtale av en rettsak i 1694 der eieren av Rognlia, Ingebret Rognlien blir stevnet for retten etter at han hadde brent bråte på Totensia av bygdegrensa. Dette var der Kultom ligger i dag.

I år 1900 er disse oppført som boende i Kultom:
Olaus Andersen født 1844, hans kone Tolgine Johannesdatter født 1843, deres barn: Ole Anton født 1875, Natalia født 1884, Theoline født 1886 og Laura Elevine født 1890. 
Olaus Kultom var forpakter av bruket da han kjøpte det av Peder Gihle i 1906. 

Skogen var da ikke med i kjøpet. Denne ble kjøpt i 1936, og det Olaus’ sønn Ole Anton som da var eier. Han var gift med Julie, født Slaattsveen. De hadde barna Olaf, Edvin, Trygve, Olaug og Tor. Ole solgte bruket til sønnen Edvin i 1947.

Eiendommen består av 30 da. Innmark og 102 dr. skog.   Gårdsnr. 213, bruksnr. 6 og 7. Av bygninger finner vi en vilkårsbygning fra 1907 og et våningshus som ble bygd i 1954. Videre et bryggerhus som ble satt opp i 1919 og en låve der det ble bygd nytt fjøs og ny stall i 1927.  Et vedskjul med bod ble satt opp i 1950.
Kultom har almenningsrett i lodd nr. 4 og beiterett i Gihlemarka. 

Bruket beskrives slik rundt 1950: Dyrket jord 30 dekar (leirmold), prod. skog 102 dekar - 2 hester, 3 kyr, 2 ungdyr, 1 gris, 10 høner. 

Edvin Kultom solgte bruket (unntatt vilkårsbygningen) til  Pål Gihle i 1961. Pål solgte videre til sønnen Peder i 1964. I  2005 overtok Peders datter Camilla Dagny bruket. 

Arne Fredrikstad kjøpte vilkårsbygningen av Edvin i 1955. To år senere, i 1957, solgte han den til sine foreldre, Marie og Nils Fredrikstad, da han tok over Willerud etter disse, og bosatte seg der. Willerud var Arnes barndomsheim.

Marie og Nils solgte vilkårsbygningen i Kultom til sin sønn Tore i 1991. Han hadde den til sin død i 2007. Den ble da overdradd til hans nevø Tom Fredrikstad, og han solgte den videre til Hanne Rognstad i 2008.

Innmarka i Kultom blir nå (20012) brukt som beite. Hovedbygningen er utleid til  Dan Ove Rognstad, bror til Hanne Rognstad som eier og bor i vilkårsbygningen.