Kroken

Plassen ligger ved grensa mot Hurdal, Krokelva går i krok og sving gjennom eiendommen. Dette er en skyldsatt eiendom fra1713 med gårdsnummer 213 og bruksnummer 1. Finnen Johannes Garsjøen hadde rundt 1650-60 bevilling til bråtebrenning, og også til å bygge en husmannsplass her. Men det ble Johannes Larsen som begynte å rydde her i 1695 som bygde hus her 1713.  Johannes fødde 4 -5 fe og en hest, han kunne så litt over en tønne korn (4 mål).

Grensepunkter for plassen var i sydøst Øiputten, (Tjennsputten) i sydvest høgda på Rognliseterhaugen, (Kultomskollen) i nordvest Villbekvadet (vaet der Hellbekken renner ut i Brennsæterelva). Mot øst skulle ikke grensa gå lenger opp enn til det gjerde Johannes Larsen 

 Kroken: Bilde tatt på 1950-tallet

hadde satt opp. Skylda ble satt til 2 skinn. Var blant strøgodset og ble solgt på auksjonen 15/8 1726 til kaptein Gedde på von Feldens vegne for 70 rd.

Bruket er beskrevet slik:. Dyrket  jord 20 de. (sandmold), annet jordbruksareal 40 da, prod. skog 400 da. - Våningshus bygd omkr. 1835, uthus omkr. 1800. Brt. kr. 16 000. - Alm.rett. – 1 hest 2 griser. – 
I 1770 oppgis Gullik Gjøding som boende i Kroken, og Anders Staubo oppgis som eier av 1/3 av Kroken i 1811.

Da Hagbart Elvebakken kjøpte bruket 1924 var det Håkon Mathiesen, Eidsvold verk som stod som selger. Hagbart var gift med Mathilde, født Nordlien.  Hagbarts nevø, Ingolf Rognlien født i 1905, tok over bruket i 1951. Han var sønn av Otto Rognlien og Ingeborg f. Nordlien,  og gift med Kari Kihle. Barn: Hedvig født i 1930, Ingebjørg 1942, Inger Karin 1945. - Kari Rognlien har drevet Olterud landhandel.

Hagbart hadde sommeren/høsten 1950 bygd en liten vilkårsbygning på nordsiden av vegen og like ved elva. Hagbart døde brått vinteren 1950/51, og huset var enda ikke ferdig. Men Mathilde flyttet inn i det nye huset og bodde der som enke i mange år.

En tømmerlåve som stod her brant ned midt på 50-tallet, og hovedbygningen ble revet ca 1970.  Siden ble de satt opp en hytte på den gamle hustomta.

Etter at Ingolf Rognlien ga fra seg Kroken har Terje Balke stått som eier en tid, men i dag er det hans datter Nina Balke som eier stedet.