Huset i skogen

  
 Huset i skogen: Her stod det på 1800-tallet  ei lita stue på 18-    20 kvadratmeter

Like sørøst for Bjørkebakken er det ei hustomt. Den ligger bare 20-30 meter øst for vegen. Her har det neppe vært noe dyrket mark. Kanskje det var en av disse som ble kalt skogfinner, eller løsfinner som kom her ved Finneinnvandringe på 1600-tallet som har bodd her. 

Vi ser i andre sammenhenger at noen av beboerne her i området oppgis som dagarbeidere ved folketellingene. De livnærte seg også ved jakt og fiske, og satte ikke store krav til utkomme. Stua har bare vært på ca. 4 x 5 meter. Den ligger i tett granskog og er vanskelig å oppdage. Men både gråsteinsmuren som den har stått på og peishelle og dørhelle er fortsatt godt synlige. 

Noe som var typisk på denne tid var at hus som ble fraflyttet ble tatt ned og flyttet til andre plasser. Det kan også ha skjedd med denne.