Byggbråtan ved S. Amunddal


 Hustomt ved Byggbråtan S. Amunddal
Rett opp for kongevegen der vegen fra Kroken kommer opp, ca. 150 meter opp i lia er det en mur etter et hus. Denne ble oppdaget, eller gjenoppdaget etter at det var hugget her for noen  år siden. Mye tyder på at dette er den plassen som er omtalt i Toten Allmennings historie (S. 64 og 65.) 

Her hadde en ved navn Johannes Andersen anlagt en byggbråte. Han fikk klage på dette av de som sætret på Søndre Amunddalen, og han ble dømt til å forlate stedet og flytte ned til bygden igjen. Han ville likevel ikke flytte uten videre og fikk noen gårdbrukerne i Hurdal til å vitne for seg da han søkte om å få fortsette ryddingen, dette tyder på at han var fra Hurdal. Men han fikk avslag på søknaden og det ble stilt med dette. Det som er synlig av husmuren i dag er svart av sot og bek, og mye tyder på at huset er nedbrent.