Brennsæterbråten (nedre)

Denne plassen ligger like inn til og på vestsiden av kongevegen ca. 400 meter nord for Brennsætra. Fra tidligere tider hørte området til Toten almenning lodd nr. 3, men hører nå til Brennsætra. I 1839 fikk Johan Christiansen skjøte fra Johannes Olsen Oustadstuen på denne plassen, i 1854 selger han videre til Even Nilsen Jeriko. Han må være den samme som Even Nilsen Balkestuen som nevnes i folketellinga i 1865.

Folktellinga i 1865 forteller at da bodde Even Nilsen Balkestuen, 72 år her sammen med sin kone Tonette Andersdatter, 64 år.
Barn: Marie, 37 år. Georg William. Anders, Bente. Marte, Peder, Ole og Nicoline 19 år.
Even var hjulmaker. Den siste som antakelig bodde her var en mann som het Olaus.