Boplass ved Garsjøen


 
Boplass ved Garsjøen: Mellom store graner kan vi se rester etter hus 
 og små åkerlapper.På vestsiden av kongevegen ved Garsjøen, like nedenfor Tåmåsstugua er det en mur etter et hus mellom noen store graner. Mellom denne tomta og vegen er det fortsatt ei grasslette som tydelig har vært en åkerlapp fra gammelt. Inne i skogen kan en tydelig se en steinmur som har vært utkanten på plassen. Navnet på plassen er ukjent, og det er ikke kjent når det har bodd noen her.