Bjørkebakken (nordre)

 

 Fellesbrønn på Bjørkebakken


Plassen ligger vest for kongevegen i det som tidligere het Holenmarka, like inntil grensa mot Nygård.

Ved folketellinga i 1865 bodde Peder Andersen, født i 1835 og hans kone Else Marie her. Både Peder og Else Marie hadde vært gift før og hadde voksne barn fra tidligere ekteskap, men ingen barn sammen.

Peder gikk under navnet Per, og var sønn av Anders Evensen på Bikkjebakken, Else Marie var fra Skålerud.

Else Marie og Per flyttet fra Bjørkebakken ca. 1911. Siden ble husene her revet.