Bikkjebakken (Brennsæterbakken)

Bikkjebakken ligger like øst for kongevegen i sørvestre hjørne av Brennsætermarka, og var en husmannsplass under Brennsætra i tidligere tider. Ved folketellinga i 1865 er stedet kalt Brennsæterbakken.  Her bodde Anders Evensen. 58 år og hans kone Ragnhild Pedersdatter, 53 år Datter: Marie, Dattersønn: Anthon Evensen.

Deres sønn Peder er ikke tatt med her da han var gift og flyttet hjemmefra. (Peder gikk under navnet Per. Han hadde  bosatt seg i Saglykkja. Per ble forholdsvis tidlig enkemann og giftet seg igjen med Elsa Skålerud, De bodde da på Bjørkebakken.)

I folketellinga i 1875 står det at Anders Evensen er født i Vestre Toten og hans kone Ragnhild Pedersdatter er født i Nordre Aurdal. Her ser det også ut til at datteren Marie har flyttet fra Bikkjebakken, men at dattersønnen Anton bor her hos sine besteforeldre.

Bikkjebakken var husmannsplass under Brennsætra.  Anders, som gikk under navnet "Bikkjebakkpresten", var en av de få skrivekyndige i kretsen. Han var en type som ikke var redd for å ta til gjenmæle mot øvrighetspersoner, og når noen trengte hjelp til å lese eller skrive brev kom de gjerne til ham. Og han hadde gjerne et trøstens og oppmuntringens ord til dem som trengte det.